Принципи діяльності підприємства

У цих «Принципах діяльності підприємства» компанія «Базальт-Акціен-Гезельшафт» письмово зафіксувала свої вимоги і принципи, які стосуються співпраці з діловими партнерами, а також з діловими партнерами компаній, в яких вона прямо або побічно володіє частками.

Наше підприємство вважає себе зобов'язаним дотримуватися наступних цінностей:

  • Ми підтримуємо добрі і безпосередні відносини з нашими співробітниками (це поняття об'єднує як співробітниць, так і співробітників) і дотримуємося правил добросовісної конкуренції з іншими підприємствами. Ми займаємо відповідальну позицію в суспільстві та щодо навколишнього середовища.
  • Наша торгова діяльність базується на принципах віри та довіри і визначається особистою відповідальністю, щирістю, а також лояльністю.
  • Ми далекі від того, щоб розраховувати на вигоду в результаті протизаконних і неетичних угод. Більш того, завдяки інноваціям, а також високій якості продукції та послуг ми забезпечуємо оптимальну вигоду для клієнта і довгостроковий комерційний успіх.
  • Від наших ділових партнерів, зокрема від наших клієнтів, постачальників і виробників послуг, ми очікуємо того, що положення, наведені у цих «Принципах діяльності підприємства», будуть впроваджуватися ними в усі сфери діяльності, вони будуть дотримуватися їх і керуватися ними.

Принципи діяльності підприємства є невід'ємною частиною будь-якого договору з нашими діловими партнерами і обов'язкові для виконання.

1. Ставлення до співробітників:

Наші ділові партнери

- вимагають рівності можливостей та рівного ставлення і виступають проти дискримінації при прийомі на роботу, вважають за необхідне просування по службі, а також належне завантаження робітників і службовців;

- дотримуються загальноприйнятих прав людини;

- визнають чинне законодавство з метою створення груп за інтересами та дотримання принципу свободи зібрань і спілок;

- гарантують своїм робітникам і службовцям належну заробітну плату відповідно до чинного законодавства.

2. Охорона праці і здоров'я:

Ми очікуємо від наших ділових партнерів, що завдяки превентивним заходам з охорони праці та безпеки життєдіяльності, вони зможуть захистити своїх співробітників від небезпек, що загрожують життю та здоров’ю співробітників, які викликані умовами роботи, і створити для них безпечні умови праці.

У будь-якому випадку, наші ділові партнери повинні проводити для своїх співробітників заходи, пов'язані з оздоровленням та охороною праці, передбачені законодавством.

3. Охорона навколишнього середовища:

Наші ділові партнери дотримуються усіх законів, правила і стандартів в галузі охорони навколишнього середовища, що можуть їх стосуватися.

У сфері свого впливу наші ділові партнери вживають всіх необхідних заходів для захисту навколишнього середовища, мінімізують забруднення навколишнього середовища і ведуть безперервне вдосконалення методів захисту природи і клімату.

4. Дитяча праця:

Наші ділові партнери відмовляються від використання дитячої праці, а також від будь-якої форми експлуатації дітей та / або підлітків. Не можна наймати на роботу осіб, які не закінчили шкільний курс навчання, і ні в якому разі - осіб віком до 15 років. Діють виключення, передбачені МОП. Наші ділові партнери повинні дотримуватися внутрішньодержавних норм для захисту дітей і підлітків.

5. Примусова праця:

Наші ділові партнери не допустять ніяких форм підневільної і примусової праці, боргової кабали, кріпацтва і рабської праці, а також холопства, точно так само не буде використовуватися праця ув'язнених, оскільки це порушує права людини. Не можна примушувати співробітників до виконання робіт прямо або побічно, шляхом тиску і / або залякування. З працівниками слід поводитися гідно і з повагою. Співробітники можуть працювати лише тоді, коли пропонують свої послуги для виконання тих чи інших робіт добровільно.

6. Добросовісна конкуренція:

Наші ділові партнери без будь-яких обмежень оголошують себе прихильниками добросовісної конкуренції та добросовісного визначення змісту і форми договору.

Заборонені будь-які домовленості між підприємствами, мотивовані постанови об'єднань підприємств і узгоджена форма поведінки, які ставлять собі за мету або тягнуть за собою перешкоджання встановленню добросовісної конкуренції, її обмеження або спотворення. Сюди відносяться, зокрема, домовленості з конкурентами з метою розподілу ринку або клієнтів, а також цінову змову або домовленості про умови.

7. Попередження корупції:

Наші ділові партнери
- проявляють нетерпимість до будь-яких форм корупції і хабарництва, а також активно вживають відповідних заходів для перешкоджання цьому;
- гарантують, що нашим співробітникам не будуть запропоновані, обіцяні або гарантовані неприпустимі привілеї з тим, щоб вплинути на прийняття ними рішення;
- уникають зіткнення інтересів, які можуть породити ризик виникнення корупції.

8. Постачальники / Субпідрядники:

Наші ділові партнери
- повинні передати своїм постачальникам і субпідрядникам ці «Принципи діяльності підприємства» або рівносильні принципи і зобов'язати виконувати їх відповідним чином;
- докладають усіх зусиль, щоб дані «Принципи діяльності підприємства» виконувалися також їх постачальниками та субпідрядниками.

9. Захист інформації:

Наші ділові партнери беруть до уваги всі діючі закони для захисту персональних даних, зокрема персональних даних їхніх ділових партнерів і співробітників.

10. Дотримання «Принципів діяльності підприємства»:

Наші ділові партнери дбають про те, щоб наведені в цьому документі принципи дотримувалися ними в будь-якому випадку.

Наші ділові партнери зобов'язуються при необхідності дозволити провести відповідну додаткову перевірку і посприяти їй належним чином.

Будь-який відступ від цих «Принципів діяльності підприємства» є причиною для дострокового розірвання договірних відносин. За необхідності, ми готові надати нашим діловим партнерам можливість здійснити заходи щодо усунення невідповідностей.

Наші ділові партнери зобов'язані, залишаючи за нами право на відшкодування збитку, звільнити нас від усіх наслідків своїх відхилень від цих «Принципів діяльності підприємства», зокрема від неустойок і грошових штрафів, а також претензій третіх осіб або державних органів.

 

Прийнято правлінням компанії «Базальт-Акціен-Гезельшафт» 17.11.2016